Zámková dlažba

Zámková dlažba je dokonale funkční a estetické řešení pro přístupové cesty, chodníky, nádvoří  bezbariérové přechody.

Proč název zámková dlažba? Zámková dlažba se skládá z dlažebních kamenů, které mají tvar, umožňující vzájemnou vazbu tzv. zámek. Na trhu je v nabídce mnoho různých tvarů zámkové dlažby a lze si ji vybrat
v několika různých barevných odstínech.

Zámková dlažba - způsoby pokládání:

  • do kamenné drti
  • do štěrkového lože
  • na železobetonovou desku

Zámková dlažba CS-BETON spol. s r.o. (popis jednotlivých produktů):

Zámková dlažba - Area

Velkoprostorová zámková dlažba složená z jednoho kamene a vytvářející velkou plochu. Je určená pro povrchy větších velikostí nevyžadující jemného dekoru.

Cihla rovné hrany

Tato zámková dlažba je speciálně určená na pojíždějící plochy, například pro parkoviště nákupních center a pro pojíždění prostředky s malým průměrem kol.

Cihla

Zámková dlažba vhodná pro širší užití jak v moderních, tak i v historických zástavbách.

Cihla pro nevidomé

Je určena pro nevidomé občany a má speciální hmatovou úpravu povrchu. Slouží jako doplněk systému Quadro, Cihla, Kostka.

Zámková dlažba - City

Je speciální tvarové a povrchové řešení, které slouží k náhradě do historických center. Jeho dekorativní a variabilní skladba je velkou výhodou.

Zámková dlažba - Classico

Je originální a vysoce variabilní zámková dlažba, vhodná pro luxusní a historické zástavby.

Zámková dlažba - Histori

Je velmi dekorativní, historizující zámková dlažba, vhodná pro rodinné zahrady i pro městské zástavby. Je tvořena ze tří velikostí řazených do skladby.

Zámková dlažba Paltico

Je vhodná pro luxusní objekty i městská centra. Je originální svým tvarem i variabilitou své skladby.

Zámková dlažba - Vario

Dlažba, která je díky množství kombinací (jak barevných, tak i tvarových) vhodná pro nové i starší zástavby a vytváří příjemný dekor.

Kostka

Je typ dlažby vhodný do historických center i moderních zahrad.

Zámková dlažba - Kost

Mimořádná svou pevností a díky základnímu tvaru vyhovuje pro vodorovně namáhané plochy.

Zámková dlažba - Quadro

Je předurčena k širšímu využití v historických i moderních zástavbách.

Vlnka

Je velmi dekorativní zámková dlažba, vhodná pro luxusní zahrady i pro historická centra měst.

Vegetační tvárnice CSB

(VG 45x30x8; VG 60x40x10) umožňují stabilizaci svahů, zpevnění koryt řek a zpevnění ploch pro velká zatížení. Zatravnění a určitý podíl zeleně přitom zvyšují celkové zpevnění plochy.

Zámková dlažba Zámková dlažba Zámková dlažba
Zámková dlažba Zámková dlažba Zámková dlažba